Lokal streikestøtte fra Stiftelsen Byggfag.

(Kommer i tillegg til den som kommer fra Fellesforbundet)

For de medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen som får størst økonomiske problemer som følge av en tariffstreik, er det mulig å søke ekstra støtte fra Stiftelsen Byggfag.

De fagorganiserte har ulik økonmi, og vi har derfor gradert støtten i 3 satser:

– 500,- kr.
– 1 000,- kr.
– 1 500,- kr., – per uke

Støtten forutsette en enkel dokumantasjon for hvilke utgifter som berettiger til ekstraordinær støtte

Se vedlagte søknadsskjema: Klikk