Utdanningsstipend fra Stiftelsen Byggfag.

Som medlem av Tømrer og Byggfagforeningen kan du søke pm utdanningsstipend fra Stiftelsen Byggfag.
Kontakt oss!

Søknadsskjema: Klikk