VERKTØY-FORSIKRING

KUN FOR FORENINGENS MEDLEMMER!

GJENNOM STIFTELSEN BYGGFAG

KAN VI TILBY EN TILLEGGSFORSIKRING SOM DEKKER EGENANDELEN FOR DE MEST TROFASTE MEDLEMMER AV TØMRER OG BYGGFAGFORENINGEN:

1. Medlem i 5 år:

Stiftelsen Byggfag dekker kr. 1.500,-

2. Medlem i 10 år:

Stiftelsen Byggfag dekker

kr. 2.500,-

Hvordan?

Du gjennomfører en vanlig forsikringsprosedyre med Sparebank1 Forsikring.

Du vil da bli fratrukket egenandelen (pt kr. 3.000,-).

Send kopi av oppgjøret til foreningen, og vi sørger for refusjon av riktig beløp.

Styret.